Glavom Kroz Zid

Glavom Kroz Zid 26.08.2015.

Stereotipi 1

U emisiji GLAVOM KROZ ZID bezobzirno rušimo stereotipe, afirmirajući toleranciju i uvažavanje različitosti.O seksualnom i građanskom odgoju,rodu,spolu,aktivizmu i volonterizmu, zatvorenosti i homofobičnosti društva,razgovaramo s CESI-com, Sanjom Cesar. CESI je Centar za edukaciju,savjetovanje i istraživanje, jedna od najdugovječnijih nacionalnih feminističkih organizacija,uspješan tim iza kojega stoji LIBELA, vrhunski portal za rod,spol i demokraciju, ekipa čija je vizija istinsko građansko društvo koje uvažava sve različitosti.