Izdvojeni Glas

Sladoled za djevojčice i sok za dječake

Ili kako nastaju rodni stereotipi

 

Jesu li djevojčice samo lijepe princeze, a dječaci hrabri junaci koji ih spašavaju?

Jesu li sve djevojčice nježne i mile, a dječaci agresivni i grubi? Jesu li stereotipi uvijek crno – bijeli i koliko nas, unaprijed zadane rodne uloge formiraju tijekom dijetinjstva ii odrastanja. Što je rodna percepcija i zašto su tradicionalne rodne uloge, kao i nepisana pravila za dječake i djevojčice, još uvijek čvrsto ukorijenjene u našem društvu-teme su to o kojima razgovaramo u Kišobranu za dvoje

Nema čovjeka koji se ne bi složio s tvrdnjom kako su u pravednom društvu spolovi ravnopravni. Tako zamišljamo i svijet za svoje najmlađe, pa ipak  dovoljan je , tek jedan pogled na djecu da odmah raspoznamo dječake i djevojčice, Mnogi će roditelji teško ili gotovo nikako odoljeti stereotipnom odijevanju djevojčica u ružičasto i crveno, dječaka u plavo i zeleno... Otkud potreba da ih obilježimo već od najranijih dana?  Stavove i uvjerenja koja smo ‘naslijedili’ u vlastitoj obitelji, najčešće prenosimo i na svoju djecu. Uzmimo na primjer oca koji je odrastao u obitelji u kojoj se znalo da ‘dječaci ne plaču’. Tata koji vjeruje da ‘pravim’ muškarcima ne dolikuje pokazivanje emocija, vjerojatno će takvu poruku prenijeti i na sina. Dječaci kod zubara ne plaču jer su hrabri, dječaci ne plaču kada ih drugi dječak udari nego mu vrate... Isti će tata, dok očekuje od svog sina da bude hrabar, drukčije reagirati kad je riječ o djevojčici. Krhku se djevojčicu tješi kod zubara; ona se ne smije ljutiti na drugu djevojčicu jer to dobre curice ne rade... I tako nastaju mladi muškarci i žene odgojeni na način da se ponašaju u skladu sa stereotipima., koje, kasnije, kroz njihovo odrastanje mediji dodatno potiču. I, MADA smo sa svih strana okruženi rodnim stereotipima, djeca, kasnije, mladi ljudi, takve bi stavove itekako mogla izbjeći ukoliko bi se kategorija spola zanemarivala. Ovako, Dječak koji iz dana u dan gleda mamu koja obavlja sve po kući i tatu koji nikada ne radi taj posao izrast će u mladića koji neće pomagati u kućanstvu. I u odrasloj dobi o njemu - ako nema partnericu - i dalje će se brinuti majka jer on to ne zna .