Izdvojeni Glas

Može li Hrvatska bolje? ll

Prednosti građanskog odgoja 2

IAKO je građanski odgoj i obrazovanje područje kojim se roditelji vrtićaraca u ovom uzrastu djeteta još uglavnom ne zamaraju,

vrijednosti kojima bi taj, na žalost, još uvijek sporan nastavni predmet, poučavao, zapravo su opće ljudske vrijednosti, koje bi, svatko od nas, trebao usvojiti još u djetinjstvu, onim nezamjenjivim, temeljnim , ako ćete baš, i dobrim, starim kućnim odgojem.Jer, samo je tako, stvarajući pozitivne modele, učeći uvažavanju različitosti, rješavanju sukoba bez nasilja i agresije, razvijanjem empatije, i osjećaja solidarnosti, ali i pravednosti prema drugima, slabijima od sebe, odgajajući bez rodno uvjetovanih stereotipa i roza-plave kulture, shvaćajući značaj ravnopravnosti među spolovima, moguće stvarati i demokratsko društvo. Uostalom, iskustva daleko naprednijih zemalja pokazala su kako je, samo sustavnim obrazovanjem, ali i stvaranjem otvorenih, tolerantnih, pravednih, socijalno, a onda kasnije i politički osviještenih klinaca, moguće izbjeći brojne probleme s kojima se kao društvo suočavamo. Zato je i male važno naučiti kako biti veliki. I ne čekati da to odradi vrtić, škola ili okolina. Na kraju krajeva, i svaka je obitelj malo društvo i minijaturna država za sebe. Građanski odgoj i obrazovanje, uz sve već navedene vrijednosti, predstavlja i odgoj za održivi okoliš, a to je nešto, što su naši i vaši klinci, ionako već osvijestili, jer kao grad istnski se ponosimo činjenicom što su gradske osnovne škole, ali i djećji vrtić, odavno već ustanove sa zelenim statusom.Osim toga, svako dijete, baš kao i svaki čovjek, samim svojim postojanjem,ima pravo na čist zrak i zdrav okoliš, koji mu omogućuju skladan rast i razvoj.Djeci, je osim toga, ovo temeljno pravo zagarntirano i svemirski važnim dokumentom, Konvencvijom o pravima djeteta, a djetetova je ekološka svijest, razvijena onoliko koliko je razvijena svijest odraslih koji ga okružuju, jer ono uči i spoznaje prema modelima i obrascima vašeg ponašanja.I koliko god se i  tema razvoja ekološke svijesti kod djece činila kompleksnom i namijenjenom starijima, i ovdje je važno krenuti od odnova, od jednostvnog ka kompliciranom i osvijestiti kod djeteta tek ljubav prema prirodi. I vrlo brzo ćete, prije nego li shvatite, kraj sebe imati pravog malog ekologa

UNITAS WebRadio On line:09:00-22:00 h Klikni i slušaj

UNITAS WebRadio Nova Gradiška

R Winamp R WMP

R Real R Quik

Openradio banner