Gaudeamus

Spremni za nastavak Demo akademije?

Na redu je novo poglavlje sjajne, edukativne osječke priče

Nakon što , zahvaljujući iznimnom znanju i stručnosti dr.sc.Berta Šalaja, te mr.Srđana Dvornika, naučili što su, zapravo demokracija i ljudska prava, prvu generaciju polaznika Demo akademije.

Jedinstvenog inkubatora civilnog društva u Osijeku, prvi srpanjski vikend, očekuje novi kolegij, ali i relativno manje poznato tematsko područje zvano SOCIJALNA KOHEZIJA.Na scenu, ovaj puta, stupa ( do sada, zasigurno najmlađi, iako kompetencijama i obrazovanjem, ni malo slabiji, predavač), mr.sc.Marko Kovačić, politolog, stručnjak  s doktorskim studijem javnih politika Sveučilišta u Ljubljani, te magisterijem iz političkih znanosti Central European University Budimpešta, i javnih politika zagrebačkog Fakulteta političkih znanosti.

 

Pojam socijalne ( društvene) kohezije, odnosno uključenosti, kao i socijalne isključenosti, predstavljaju dva suprotna aspekta istog fenomena. Na nivou Europske unije socijalna isključenost definirana je kao proces kojim su određeni pojedinci gurnuti na samu marginu društva i tako onemogućeni u punom sudjelovanju u društvu zbog-siromaštva, nedostatka osnovnih znanja i mogućnosti cjeloživotnog učenja, ili kao rezultat diskirminacije.Pojave su to koje pojedinca ili grupe udaljavaju od mogućnosti zapošljavanja, ostvarivanja prihoda obrazovanja, ali i od širih društvenih mreža i aktivnosti u zajednici. Istovremeno, ti pojedinci imaju minimalan pristup institucijama, organima vlasi i procesima donošenja odluka. S druge strane, socijalna kohezija definira se kao proces koji omogućava onima koji su u riziku od siromaštva i društvene isključenosti, mogućnost dobivanja sredstava za puno sudjelovanje u ekonomskom, društvenom i kulturnom životu zajednice, te postizanju životnog standarda i blagostanja koji se smatraju normalnima u društvima u kojima žive.

Socijalna kohezija, istovremeno, osigurava veće sudjelovanje građana u donošenju odluka koje utiču na njihove živote i ostvarenje osnovnih prava.vRiječ je, zapravo, o sposobnosti društva da osigura dobrobit svim svojim članovima, svodeći na minimum nejednakost i izbjegavajući podjele. I, mada ni jedno društvo nije u potpunosti kohezivno, riječ je o idealu kojem treba težiti, jer samo je tako moguć uravnotežen razvoj Europske unije, smanjenje strukturnih razlika između regija, ali i promoviranje jednakih mogućnosti za svakog pojedinca.Socijalna kohezija, u tom smislu, predstavlja mnogima omražen pojam solidarnosti. Zanimljivo je, kako su zemlje koje su, u mnogo čemu, zapravo uzor i demokratski ideal, poput Danske, Norveške, Švedske i Finske, istovremeno i zemlje s najvišim nivoom socijalne kohezije u svijetu. Na socijalnu koheziju jednog društva djeluju nacionalno bogatstvo, jaz u prihodima i razvoj informacijskog društva. Više kohezije za rezultat ima i veće zadovoljstvo životom.

Učeći o socijalnoj koheziji, polaznici Demo akademije, osvijestit će pojam i značaj društvenog kapitala, socijalne isključenosti i inkluzije, solidarnosti i filantropije, volonterstva, društvene promjene kroz participaciju ciljeva, steći znanje o osnovnom konceptu pojmova, naučiti razumjeti europsku socijalnu povelju, ali i njen utjecaj na socijalne politike Hrvatske, što će im dugoročno, olakšati  iskustva sudjelovanja u projektima lokalne zajednice vezanim uz socijalnu koheziju. Osim toga, krajnja ideja i ovog, kao i svih dosadašnjih, ali i budućih kolegija je, unaprijediti razumijevanje pojma građanin kao pokretača društvenih promjena. U svakom slučaju, 20-ak polaznika, predstavnika i predstavnica organizacija civilnog društva i aktivnih pojedinaca uglavnom s područja Slavonije i Baranje, iako imamo i jednu Dubrovčanku, vrlo raznolikih po obrazovanju, godinama života, ali i dosadašnjem profesionalnom i životnom iskustvu, ali istovremeno i vrlo sličnih po želji i svijesti kako je, itekako, moguće biti promjena koju želiš u svijetu, već je u niskom startu.

Pa, vidimo se i družimo u Osijeku prvi srpanjski vikend! Spremni za nastavak Demo akademije!