Gaudeamus

Uz Dane otvorenih vrata udruga

Udruge kao korektiv i promotor otvorenog demokratskog društva.

Biti aktivan i biti odgovoran- dvije su osnovne vrijednosti civilnog društva, promotora, ali i korektiva otvorenog i demokratskog društva. Organizacije civilnog društva i inicijative predstavljaju slobodan oblik udruživanja građana što je, uz neovisnost, dobrovoljnost i pluralizam, i jedna od ključnih odrednica moderne demokracije.
Brojna istraživanja civilnog sektora, osim toga, pokazuju kako organizacije civilnog društva (udruge), imaju potencijala u značajnoj mjeri doprinijeti stvaranju pravednijih i efikasnijih društvenih odnosa, jer su fleksibilne, tehnički osposobljene, sa značajnom osjetljivošću za solidarnost u akcijama, promociji i njegovanju novih vrijednosti, sposobne brzo razumijeti nove realnosti i spremne na učenje i aktivno suočavanje s problemima. Zbog svega toga je neophodno kontinuirano raditi na povećanju svijesti građana o važnosti i značaju organizacija civilnog društva i njihove uloge, ali i promovirati vrijednosti aktivnog građanstva i demokracije.
Na kraju krajeva, pojedinci okupljeni u organizacije civilnog društva, u svakoj su sredini, glavni kreatori društvenih promjena, jer, svojom aktivnošću doprinose većoj političkoj participaciji građana, transparentnom i odgovornom upravljanju, socijalnoj inkluziji, društvenoj pravdi, ali i kvalitetnijem i sadržajnijem životu zajednice. Kako bi bile što prepoznatljivije, ali i što efikasnije u zagovaranju boljeg položaja onih društvenih skupina čije interese zastupaju, organizacije civilnog društva, u trenutku kada se suočavaju sa sve češćim i sve glasnijim najavama o smanjivanju finacijskih sredstava za rad i djelovanje, neophodno je i da se što prije i što kvalitetnije povežu.
Jer, jedino je tako, kroz zajedničko djelovanje, a potom, dugoročno, i kroz razvijanje dijaloga s donosiocima odluka i kreatorima javnih politika, moguće očekivati društvene promjene, najprije na lokalnoj, a potom i na nacionalnoj razini. I koliko god bile relativno novi oblik i model udruživanja građana, unatoč, ali i usprkos brojnim problemima, organizacije civilnog društva u Hrvatskoj dobar su primjer prepoznat u zemljama u tranziciji, ali i zemlja regije.Jer, radeći na demokratizaciji i razvoju civilnog društva, upravo su udruge te koje predvode brojne procese suvremenih inovativnih društvenih rješenja, ali i vrlo često jedine koje pružaju podršku drugim organizacijama koje djeluju u najrazličitijim društvenim područjima-obrazujući, savjetujući, pomažući u pripremi i provedbi projekata.
Nepotpune i ishitrene procjene samnjenja sredstava namijenjenih radu i djelovanju civilnog društva, bez procjene njihovog doprinosa demokratizaciji, poštivanju ljudskih prava, socijalnoj koheziji, neformalnom obrazovanju, ukupnom poboljšanju kvalitete života, dugoročno će ugroziti međusektorsku suradnju i sinergiju u koju je ulagano godinama, ali i usporiti ionako spore procese demokratizacije društva.Jer, upravo je razvijeno civilno društvo odlika svih demokratski i ekonomski razvijenih društava.
Nagle, politički i ideološki obojane i neutemeljene odluke o financiranju udruga, dugoročno mogu narušiti mehanizme i procedure građene godinama, ali i utjecati na opstanak i održivost rada nebrojenih malih udruga koje godinama, s puno entuzijazma, aktivno doprinose rješavanju lokalnih problema, ali i razvoju svojih zajednica.U vrijeme globalne ekonosmke krize i visoke nezaposlenosti, organizacije civilnog društva, osim toga, u brojnim se sredinama, nameću i kao iznimno poželjni poslodavci, zapošljavajući čak i one teško zapošljive. Udruge su, osim toga, rasadnici novih znanja i vještina, posebno onih bez kojih nema kvalitetno napisanih i pripremeljenih projekata, ali i mogućnosti povlačenja sredstava iz Europskh fondova, pri čemu su vrlo česti, glavni, ali i najkvalitetniji partneri jedinicama lokalne samouprave i brojnim drugim javnim institucijama.
Fokus na značaj organizacija civilnog društva, narednih će dana, diljem Hrvatske, staviti jedinstvena nacionalna manifestacija DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA, koju sedmu godinu za redom organizira Ured za udruge Vlade RH . Bit će to prilika kako udrugama, tako i svim građanima, da povećaju vidljivost vlastitog djelovanja, te se upoznaju s ulogom organizacija civilnog društva u vlastitoj sredini, njihovim brojnim aktivnostima, ali i načinima na koje im može pridružiti ,još jednom upozna šira javnost . Prilika je to i za sudjelovanjem u kreativnim radionicama, predavanjima, akcijama, društveno korisnim projektima i programima, ali i mogućnostima volontiranja, čime se osnažuje i toliko važan socijalni kapital zajednice. Središnji događaj ovogodišnje nacionalne manifestacije bit će Konferencija pod nazivom „Uloga udruga u društveno ekonomskom rastu i demokratskom razvoju“, kao i rasprava o prioritetima Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva za period od 2017.do 2021.godine, kao i, udrugama posebno zanimljiva rasprava o novim modelima financiranja programa i projekata organizacija civilnog društva. Kao i ranijih godina,Ured za udruge Vlade RH, najuspješnijoj udruzi, ali i najzanimljivijem programu Dana otvorneih vrata, dodijelit će nagradu. Podsjetimo, ta je nagrada prije par godina, zasluženo pripala novogradiškoj udruzi „Pozitiva“. Osim toga, nagradu će ove godine primiti i udruge koje prijave najuspješniji prijedlog za provođenje kampanje za promicanje volonterstva među mladima ( podsjetimo, godina 2016.proglašenja je godinom volonterstva, a i Hrvatska se, na tom tragu, ovih dana, itekako „zavolontirala“).
Podsjetimo, i kako su unatoč najavama o novim modelima financiranja, ali i značajnom smanjenju sredstava namijenjenom radu udruga, brojna Ministarstva upravo ovih dana najavila objavu niza natječaja, na koji će se, kroz nekolicinu prioritetnih područja i tema, dakako, pod uvjetom da osmisle kvalitetan, kreativan i prije svega, edukativan projekt, moći prijaviti organizacije civilnog društva. Stoga, brojite sitno do lipnja....a onda se bacite na žestoki„brain storming“. ..I pokažimo još jednom svim dežurnim kritičarima i cinicima, kako su upravo organizacije civilnog društva glavni pokretači promjena..