Gaudeamus

Kako učiti i naučiti demokraciju? Upiši Demo akademiju....

Demokratskadruštva, uz nebrojene druge vrijednosti i kvalitete, ( jer, ako ćemo iskreno, uz izvjesne evidentne nedostatke, poput one da je danas, za razliku od antičke Grčke.

Više, uglavnom ne čine oni najbolji među nama), još su uvijek najidealniji oblik političkog sustava. Društva su to koja, na prvom mjestu, karakterizira međusobno postojanje i djelovanje triju sektora: onog javnog kojeg predstavlja država, privatnog –tržište, i, na kraju, građanskog, koje predstavlja civilno društvo.

Najkraće rečeno,civilno društvočine građani koji se aktivno i slobodno upliću u sve sfere društvenog djelovanja, predstavljajući jednu od osnovnih vrijednosti demokracije .Biti aktivan i odgovoran dvije su osnovne vrline civilnog društva. Osim što predstavlja slobodan oblik udruživanja građana što je , na kraju krajeva i jedna od ključnih odrednica moderne demokracije, uloga civilnog društva je da bude korektiv, da propitkuje, smeta, glasno progovara i upozorava, zbog čega je, u posljednje vrijeme, čini se, postalo opasna smetnja vladajućem establišmentu.Ipak, krajnje je vrijeme da nam svima postane jasno kako bez snažnog i aktivnog civilnog društva, nema ni demokracije. Svjesne su toga uglavnom sve napredne europske države, pa upravo za postojanje i djelovanje civilnog sektora, iz godine u godinu, izdvajaju sve značajnija sredstva. Osim toga, brojna istraživanja civilnog sektora pokazuju kako organizacije civilnog društva imaju potencijala i u značajnoj mjeri doprinijeti stvaranju pravednijih i efikasnijih društvenih odnosa, jer su se potvrdile dovoljno fleksibilnima, tehnički osposobljenim, sa značajnom osjetljivošću za solidarnost, promociju i njegovanje novih vrijednosti, ali i brzim razumijevanjem nove realnosti i spremnosti za učenje i aktivno suočavanje s problemima.I dok će jedan dio politiologa i teoretičara ustvrditi kako je civilno društvo u Hrvata trn u oku vladajućima, ali i opasnost koju, valja, elegantno, značajnim smanjenjem proračunskih sredstava namijenjenih udrugama, ukloniti i utišati, određeni broj aktivista vjeruje kako je osnovni razlog zašto civilno društvo kod nas još uvijek nije u potpunosti zaživjelo, nedovoljna informiranost i needuciranost. Osim toga, većina nas još uvijek vjeruje kako je uloga pojedinca u društvu  minorna i kako niti jedna skupina građana, koliko god kvalitetno bila organizirana, nema snage niti mogućnosti utjecati na bilo kakve promjene. I upravo tu čitava priča, čak i kada se, donekle pokrene, staje. Stoga je neophodno osvijestiti kako svaka, pa i ona najmanja promjena, uvijek dolazi isključivo od pojedinca, ali i kako su pojam i vrijednost aktivnog građanstva, temelji demokracije. Na isti način kao što je i snažno civilno društvo promotor otvorenog i demokratskog društva. Pojedinci su ti koji su mijenjali stvari i povijest, pokretali promjene i oko sebe oduvijek okupljali ljude sličnih životnih svjetonazora i vrijednosti.

Afirmirajući sintagmu „cjeloživotnog učenja“, ali i promovirajući moć znanja, Volonterski centar Osijek, ekipa entuzijasta koja vjeruje u drugačije i bolje društvo, ali i itekako moguć kvalitetniji civilni sektor, u mjesecu svibnju, kroz program Razvoj civilnog društva i demokracije, pokreće pomalo revolucionaran projekt zanimljivog naziva DEMO AKADEMIJA.

Riječ je o jednogodišnjem neformalnom programu obrazovanja usmjerenom na razvoj znanja, jačanje vještina , ali i oblikovanje stavova i ponašanja koji su osnova društvenog i političkog angažmana građana, te tako iznimno važni  i za realizaciju ljudskih i građanskih prava i odgovornosti.Svrha ovog jedinstvenog multidisciplinarnog programa je edukacija  građana za veće sudjelovanje i posvećenost ideji i vrijednostima demokracije.Jer, želimo li živjeti , ali i zagovarati demokratske ideje, potrebno je steći, ali i u sebi osvijestiti  niz sasvim specifičnih kompetencija i stavova- od uvažavanja i poštovanja prava drugih, mirnog rješavanja sukoba, traženja zajedničkih temelja za pregovaranje i dogovor, te zagovaranje tolerancije i kulture mira. Razvoj kompetencija koje program potiče zasnovan je na kritičkom promišljanju, traženju kreativnih rješenja, aktivnom i konstruktivnom sudjelovanju u razvoju društva, donošenju odluka na svim razinama, te na kraju, spremnosti, inkluzivnosti i otvorenosti za dijalog s drugima. U provedbu obrazovnog programa DEMO AKADEMIJE, uz voditelje kolegija, renomirane stručnjake Fakulteta političkih znanosti, sociologe, pravnike, aktiviste, ali i pionire civilnog društva u Hrvatskoj, sudjelovat će i brojni stručnjaci i praktičari s iskustvom u razvoju demokracije. DEMO AKADEMIJA bit će organizirana kroz teorijski i praktični dio, na način da će teoretska znanja biti predstavljena kroz šest zasebnih kolegija-demokracija i civilno društvo,ljudska prava, socijalna kohezija, kultura mira,održivi razvoj i Europska unija. Kako sve ne bi ostalo isključivo na usvojenim definicijama ili primjerima dobre europske prakse, pobirnut će se praktični dio edukacije u kojem će polaznici, osim izrade pisanog rada na odabranu temu, kroz individulani ili grupni rad na istraživanju i analizi problema i pitanja važnih za društveni razvoj i lokalnu zajednicu, sudjelovati u aktivnostima organizacija civilnog društva, kao i drugim aktivnostima lokalne zajednice usmjerenih ka društvenom razvoju. Jednogodišnji program koji će polaznike „naoružati“ kompetencijama potrebnim za izgradnju istinskog demokratskog društva, namijenjen je udrugama, ali i svim aktivnim pojedincima koji doprinose razvoju ljudskih prava., solidarnosti, smanjivanju diskriminacije, ali su i otvoreni za različitosti, smatrajući ih pozitivnim socijalnim kapitalom, spremni istraživati i pomicati osobne granice, kritički promišljati stvarnost i okruženje u kojme žive, te aktivno doprinositi osobnom i društvenom razvoju vlastitog mikrokozmosa, dakle, lokalnoj zajednici.Prvi radni dan osječke akademije zakazan je za 6.svibnja, a svi oni željni novih spoznaja, spremni mijenjati stvarnost, dodatne informacije mogu pronaći na službenim stranicama Volonterskog centra Osijek. Priču o Demo akademiji s posebnim će interesom, kako osobnim, tako i profesionalnim,  pratiti ekipa NG buntovnika, novogradiških pionira civilnog društva, spremnih na poduzimanje inicijativa usmjerenih izgradnji društva pluralizma i dostojanstva svakog pojedinca, društva u kojem se poštuju ljudska prava i slobode, koje potiče raznovrsnost i otvorenost medija, ali i društva svjesnog kako samo snažno civilno društvo može dugoročno graditi isto tako snažno demokratsko društvo... Vidimo se, stoga u Osijeku na Demo akademiji!

Facebook