Civilizacijska sramota "kulturne" koljevke Europe

kultura eu 2015

Govorilo se uvijek da je sjeverno-istočni dio Europe koljevka Europske kulture. Za kulturnu Europu su se smatrali gradovi poput Praga, Budimpešte, Varšave.

No ako je dio kulture i ovaj video tad mi je drago ova naša područja smatraju manje kulturnim dijelom Europe. „Civilizirana“  se Budimpešta pokazala u punom sjaju !!!